Proxy Rewriting for Easy Access From Home

As I hate to repeatedly add the UU-proxy when working from home, I created a small add-on for Firefox that does exactly this: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/rewrite-url-with-proxy/. If you want to use it, go ahead… If you have any tips or suggestions, let me know!

Petri net challenge

During my PhD research, I worked on the design of behavior of component-based systems: “given a set of components and their behavior, is their composition correct?”. The main assumption is that analyzing sub components is less complex than analyzing a complete system, since you remove concurrency.

In my thesis, I assume these sub systems, the components, are given. A nice challenge would be to discover the sub systems in a Petri net. Marc Voorhoeve (who unfortunately deceased October 7, 2011), wrote down this problem as a nice challenge.

Marc searches, given a net N, components A and B, and places c and d, such that all communication between A and B only use places c and d. The challenge can be extended, by, given a net N, to discover components A and B, and a set of places C, such that the intersection of A and B equals C, the two components communicate only via places in C, and each place in C can be typed (i.e., each place in c has its postset in B iff its preset is in A, and vice versa).

Discovery algorithms can be used to support the modeller in decomposing its system into a set of components, for example using the tool Yasper. In literature, some algorithms exist. However, these do not focus on communication, like Decomposition of Petri nets of Zaitsev focus on “functional Petri nets” (or what we call “multi workflow nets”).

More information needed? You found a solution? Don't hesitate and contact me!

De relaties van Iemand

Iemand Anders

IN MEMORIAM

In Memoriam I. Anders

Het bericht van het overlijden van onze medewerker 'Iemand Anders', één van de meest waardevolle en ijverige medewerkers heeft ons bedrijf zeer bedroefd. Anders laat een lege plek na, die zeer moeilijk op te vullen zal zijn. 'Iemand Anders' heeft voor ons bedrijf meer gedaan dan men van een normaal mens kan verwachten. Als er iets moest worden gedaan, of wanneer er hulp nodig was… hoe dikwijls hoorde men dan niet “laat Iemand Anders het maar doen”, en vroeg men een bepaalde medewerker een taak op zich te nemen, was vaak het antwoord“ Laat iemand anders het maar doen”, of zelfs “Iemand Anders heeft daar meer verstand van”. 'Iemand Anders' was een bijzonder mens, helaas nu die er niet meer is….zullen we alles zelf moeten doen. Op 'Iemand Anders“ kunnen we helaas niet meer rekenen.

met Niemand en Iedereen

Er waren eens drie personen: Iemand, Iedereen en Niemand. Op een dag moest er een belangrijke opdracht worden uitgevoerd.

Iedereen werd gevraagd dit te doen. Iedereen dacht echter dat Iemand het wel zou doen. En hoewel Iedereen het kon, deed Niemand het. Hierdoor werd Iemand boos, omdat het de taak van Iedereen was, en nu had Niemand het gedaan. Iedereen dacht dat Iemand het had kunnen doen, maar Niemand had zich bedacht dat het niet Iedereen was die het wilde doen. Aan het eind beschuldige Iedereen Iemand omdat Niemand deed wat Iedereen had kunnen doen

De Regel van Augustinus

Laatst vroeg iemand mij of ik over de volgende tekst uit de Regel van Augustinus (8,1) wilde buigen:

De Heer geve dat u, gegrepen door het verlangen naar

geestelijke schoonheid

dit alles met liefde onderhoudt. Leef zo
dat u door uw leven de levenwekkende goede geur
van Christus verspreidt.
Ga niet als slaven gebukt onder de wet, maar leef als

Vrije mensen

onder de genade

Probeer je eens een leefgemeenschap voor te stellen zonder regels. Al snel kom je er achter dat geen regels hebben niet werkt als je met meer mensen bent: regels omkaderen, leiden je op de goede weg, zorgen ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Zo scheppen regels vrijheid. Of, zoals Goethe het indertijd verwoordde in zijn sonnet “Natur und Kunst” (1800):

Natur und Kunst

Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen
Und haben sich, eh' man es denkt, gefunden;
Der Widerwille ist auch mir verschwunden,
Und beide scheinen gleich mich anzuziehen.

Es gilt wohl nur ein redliches Bemühen!
Und wenn wir erst, in abgemessnen Stunden,
Mit Geist und Fleiß uns an die Kunst gebunden,
Mag frei Natur im Herzen wieder glühen.

So ist's mit aller Bildung auch beschaffen.
Vergebens werden ungebundne Geister
Nach der Vollendung reiner Höhe streben.

Wer Großes will, muß sich zusammenraffen;
In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister,
Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.

Wij kennen vooral de 13e regel van dit sonnet als “in de beperking toont zich de ware meester”, maar eigenlijk wordt deze beperking ingekaderd in de strofe. Het gaat erom dat als je grootse zaken wilt, je jezelf moet “zusammenraffen”. Een schitterend Duits woord, je beheersen, je te voegen naar, jezelf inplooien. Door je in te plooien creëer je ruimte om tot nieuwe inzichten te komen, om jezelf te ontplooien. Zo gaat het in de natuur, zo gaat het in de kunst, zo gaat het in de wiskunde. Zo gaat het in het leven zelf.

Terugkomend op de tekst uit de regel van Augustinus, betekent deze voor mij:

Houd niet vast aan regels omwille van regels.
Regels geven ruimte op de weg die je gaat.
Zoek innerlijke Liefde.
Zij is genade en geeft rust.
De Liefde zal je dragen.

Wat je ook doet, handel vanuit Liefde.

Zij geeft je vreugde, vrijheid en genade,
voor jezelf, voor de ander, in de Ander.

Augustinus over het vasten

Carnaval is geweest, we zitten weer in de veertigdagentijd. In de komende weken bereiden we ons voor op het Paasfeest, het feest van het nieuwe begin. Laten we in deze tijd eens stilstaan bij die mensen die het niet zo breed hebben. Zoals Augustinus het verwoordt (Licht in het hart, preek 210 vers 12):

Denk toch vooral aan de armen. Berg in de hemelse schatkamer op wat u zichzelf ontzegt door soberder te leven. Laat Christus die honger lijdt, krijgen wat de christen die vast, minder krijgt. Laat de tuchtiging van degene die vrijwillig vast, degene die niets heeft, tot steun zijn. Laat de vrijwillige ontbering van de rijke de broodnodige voorraad voor de arme worden. Laat er ook in een zachtmoedige en nederige geest een barmhartige bereidheid tot vergeven zijn. Vraag vergiffenis als u onrecht heeft gedaan, schenk vergiffenis als u onrecht heeft geleden. Zo komen wij niet in het bezit van de satan, voor wie onenigheid tussen christenen een overwinning betekent. Want u kunt ook grote winst maken door de volgende vorm van vrijgevigheid: de schuld van uw mededienaar verlichten. Dan doet de Heer bij u hetzelfde. Beide goede werken heeft de hemelse leraar aan zijn leerlingen aanbevolen. Hij zei: `Spreek vrij, en u zult vrijgesproken worden. Geef, en u zal gegeven worden.' Denk maar aan die dienaar aan wie de heer zijn hele schuld opnieuw aanrekende, nadat hij hem die eerst had kwijtgescholden. Want de dienaar had een mededienaar die hem honderd denariën schuldig was, niet dezelfde barmhartigheid betoond als zijn heer met de tienduizend talenten aan hem.

Bij dit soort goede werken is er geen enkele uitvlucht mogelijk. Waar een wil is, is een weg. Iedereen kan wel zeggen: `Ik kan niet vasten, want dan krijg ik buikpijn.' Ook kan iedereen wel zeggen: `Ik wil best aan een arme geven, maar waar moet ik het vandaan halen? Ik heb niets.' Of: `Ik heb zo weinig, dat ik het niet durf weg te geven. Ik kan het niet missen.' Trouwens, de mensen verzinnen ook bij deze werken meestal flauwe uitvluchten, omdat hun geen goede te binnen willen schieten. Maar toch, wie kan er hier zeggen: `Ik heb geen vergiffenis geschonken aan iemand die erom vroeg, omdat mijn gezondheid het niet toeliet, of omdat ik geen hand had om uit te steken?' Vergeef, en u zal vergeven worden. Om te kunnen vergeven is geen enkele lichamelijke inspanning nodig, zelfs geen enkel deel van uw lichaam is nodig om uw ziel te helpen bij wat wordt gevraagd. Waar een wil is, is een weg. Ga uw gang maar, geef gerust. U zult er niets van voelen in uw lichaam en u zult er niets minder door hebben in uw huis. Verder, broeders en zusters, moet u wél zien wat er voor kwaad in steekt om een broeder of zuster die berouw toont, geen vergiffenis te schenken. En dat terwijl is voorgeschreven om zelfs de vijand nog te beminnen. Er staat geschreven: 'De zon mag over uw toorn niet ondergaan., Als het er zo voorstaat, denk er dan eens goed over na, mijn geliefden, of iemand nog christen mag worden genoemd, die déze dagen niet eens een eind wil maken aan zijn vijandigheid. Die had hij al helemaal nooit mogen koesteren!

Specificeren

Specificeren is moeilijk, zoals vele voorbeelden laten zien…

Architectuur Framework

Om het gebruik van Petri netten en object modelleren te stimuleren en te verduidelijken, gebruik ik het Katholiek Architectuur Framework (KAF). Zoals het woord katholiek al zegt, is het een algemeen framework.

SSH

EPS pictures

When writing my PhD thesis, I used the wonderful tool WMF2EPS to transform my pictures into EPS format. Try it yourself!

Traveling

IPv4 is running out

The problem of IPv4 is that there are too few addresses available. Therefore, IPv6 is being rolled out. With FraJa WeB, we are currently deploying IPv6 as well. However, there is hardly any consumer product like switches and routers that have native support for IPv6. Therefore, the advice: need a new switch or router, check for IPv6 support!

Langstudeerders

De overheid wil langstudeerders aanpakken met een hoger collegegeld. Dit kan ook anders!

JMW

Een paar quotes van E.W. Dijkstra

  • Het voordeel van schrijven met pen en papier is dat je de zin al geheel in je hoofd moet hebben voordat je hem neerschrijft
  • De competente programmeur is zich volledig bewust van de beperktheid van zijn eigen hersenpan. Daarom benadert hij zijn programmeertaak met nederigheid. Onder andere slimmigheden vermijdt hij als de pest (EWD 340)
  • We mogen niet uit nonchalance fouten in een programma aanbrengen. Dat moeten we systematisch en met zorg doen.
  • In Parijs gaf ik een voordracht [over structured programming (JMW)] aan de Sorbonne, waar het publiek uitermate enthousiast was. Op de weg naar huis gaf ik hetzelfde verhaal voor een groot softwarehuis in Brussel. Het verhaal liep volkomen plat of zijn gezicht. Ik heb nog nooit zo'n slechte voordracht gegeven in zekere zin. En later ontdekte ik waarom. Management was niet geïnteresseerd in feilloze programma's, want het waren de maintenance-contracts waar het bedrijf zijn stabiliteit aan dankte, en de programmeurs waren ook niet geïnteresseerd, want het bleek dat die een groot deel van hun intellectuele opwinding ontleenden aan het feit dat ze niet precies begrepen wat ze deden. En zij hadden het gevoel dat als je precies wist wat je deed, je geen risico's liep, dat het dan een saai vak was.