Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

other:over-vergeven-en-vergeten [2016/07/13 15:22] (current)
jmw created
Line 1: Line 1:
 +====== Vergeven en vergeten ======
  
 +Er was eens een jongen met zeer weinig zelfbeheersing. ​
 +Zijn vader gaf hem een zak spijkers en zei tegen hem dat elke keer als hij zijn zelfbeheersing verloor, hij een spijker in de schutting moest slaan.
 +De eerste dag sloeg de jongen er 37 spijkers in.
 +Langzamerhand werd het aantal spijkers per dag wat minder.
 +Hij zag in dat het gemakkelijker was om zijn zelfbeheersing niet te verliezen,
 +dan al die spijkers in de schutting te slaan...
 +Toen kwam de dag dat de jongen zijn zelfbeheersing niet meer verloor. Hij vertelde dit aan zijn vader en zijn vader stelde voor dat de jongen nu voor elke dag dat hij zijn zelfbeheersing behield hij een spijker uit de schutting haalde.
 +De dagen gingen voorbij en de jonge man was nu zover dat hij zijn vader kon vertellen dat alle spijkers waren verdwenen. De vader zei: "Je hebt het goed gedaan, mijn zoon, maar kijk nu eens naar al die gaten in de schutting.
 +De schutting zal nooit meer hetzelfde zijn. Als je dingen zegt in woede,
 +dan laten ze een litteken achter net als deze gaten. Je kunt iemand met een mes steken en het mes er weer uit trekken. Het maakt niet uit hoe vaak je zegt dat het je spijt, de wond zal er blijven.