Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

other:reiskosten [2014/12/02 11:21]
jmw created
other:reiskosten [2014/12/02 11:28] (current)
jmw
Line 8: Line 8:
  
 Maandagavond zing ik in mijn kamerkoor in Dongen. Het is niet mogelijk om 's avonds met het OV nog van Dongen in Nijmegen te geraken, dus één dag in de week met de auto. Ofwel, 250km voor een driehoek Nijmegen-Utrecht-Dongen per week. Dat is dus 15 liter week ofwel 24 euro per week. Dat maakt 1080 euro per jaar aan brandstof. Inclusief alle overige kosten komen we op 4080 euro voor de auto. Samen met de ruim 4500 euro voor de OV-jaarkaart,​ kom ik uit op ongeveer 8700 euro per jaar aan vervoerskosten. ​ Maandagavond zing ik in mijn kamerkoor in Dongen. Het is niet mogelijk om 's avonds met het OV nog van Dongen in Nijmegen te geraken, dus één dag in de week met de auto. Ofwel, 250km voor een driehoek Nijmegen-Utrecht-Dongen per week. Dat is dus 15 liter week ofwel 24 euro per week. Dat maakt 1080 euro per jaar aan brandstof. Inclusief alle overige kosten komen we op 4080 euro voor de auto. Samen met de ruim 4500 euro voor de OV-jaarkaart,​ kom ik uit op ongeveer 8700 euro per jaar aan vervoerskosten. ​
 +
 +En dan maar eens kijken naar mogelijke belastingvoordelen. Auto: 0,0 vergoeding. Maar dan, 4 of meer dagen per week met het OV naar je werk? Dan mag je 2036 euro [[http://​www.belastingdienst.nl/​wps/​wcm/​connect/​bldcontentnl/​belastingdienst/​prive/​auto_en_vervoer/​u_reist_naar_uw_werk/​openbaar_vervoer/​tabel_reisaftrek_openbaar_vervoer|aftrekken van je inkomsten]]! Kortom, dan maakt het, financieel gezien, dus eigenlijk niet meer zoveel uit of je een OV-jaarkaart hebt, of met de auto komt. Dan kies ik wel voor het OV, dat scheelt me 2 uur leestijd in de avond!
  
 Eigenlijk te gek voor woorden dat ik in Nijmegen ben gaan wonen. Maar ja, je wortels he? Eigenlijk te gek voor woorden dat ik in Nijmegen ben gaan wonen. Maar ja, je wortels he?