Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
other [2016/09/05 11:26]
jmw [met Niemand en Iedereen]
other [2016/09/13 13:26]
jmw [Petri net challenge]
Line 1: Line 1:
 +====== Proxy Rewriting for Easy Access From Home ======
 +
 +As I hate to repeatedly add the UU-proxy when working from home, I created a small add-on for Firefox that does exactly this: [[https://​addons.mozilla.org/​en-US/​firefox/​addon/​rewrite-url-with-proxy/​]]. If you want to use it, go ahead... If you have any tips or suggestions,​ let me know!
 +
 ====== Petri net challenge ====== ====== Petri net challenge ======
  
Line 150: Line 154:
   * De competente programmeur is zich volledig bewust van de beperktheid van zijn eigen hersenpan. Daarom benadert hij zijn programmeertaak met nederigheid. Onder andere slimmigheden vermijdt hij als de pest (EWD 340)   * De competente programmeur is zich volledig bewust van de beperktheid van zijn eigen hersenpan. Daarom benadert hij zijn programmeertaak met nederigheid. Onder andere slimmigheden vermijdt hij als de pest (EWD 340)
   * We mogen niet uit nonchalance fouten in een programma aanbrengen. Dat moeten we systematisch en met zorg doen.   * We mogen niet uit nonchalance fouten in een programma aanbrengen. Dat moeten we systematisch en met zorg doen.
-  * In Parijs gaf ik een voordrach ​[over structured programming] aan de Sorbonne, waar het publiek uitermate enthousiast was. Op de weg naar huis gaf ik hetzelfde verhaal voor een groot softwarehuis in Brussel. Het verhaal liep volkomen plat of zijn gezicht. Ik heb nog nooit zo'n slechte voordracht gegeven in zekere zin. En later ontdekte ik waarom. Management was niet geïnteresseerd in feilloze programma'​s,​ want het waren de maintenance-contracts waar het bedrijf zijn stabiliteit aan dankte, en de programmeurs waren ook niet geïnteresseerd,​ want het bleek dat die een groot deel van hun intellectuele opwinding ontleenden aan het feit dat ze niet precies begrepen wat ze deden. En zij hadden het gevoel dat alj je precies wist wat je deed, je geen risico'​s liep, dat het dan een saai vak was.+  * In Parijs gaf ik een voordracht ​[over structured programming ​(JMW)] aan de Sorbonne, waar het publiek uitermate enthousiast was. Op de weg naar huis gaf ik hetzelfde verhaal voor een groot softwarehuis in Brussel. Het verhaal liep volkomen plat of zijn gezicht. Ik heb nog nooit zo'n slechte voordracht gegeven in zekere zin. En later ontdekte ik waarom. Management was niet geïnteresseerd in feilloze programma'​s,​ want het waren de maintenance-contracts waar het bedrijf zijn stabiliteit aan dankte, en de programmeurs waren ook niet geïnteresseerd,​ want het bleek dat die een groot deel van hun intellectuele opwinding ontleenden aan het feit dat ze niet precies begrepen wat ze deden. En zij hadden het gevoel dat als je precies wist wat je deed, je geen risico'​s liep, dat het dan een saai vak was.